Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontakt

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dotaz na ubytování.

Kateřina Magdonová, 1. 6. 2020 9:35

Dobrý den, mám dotaz. Nabízíte ubytování.
Jsme vícečlenná skupina (4 rodiny - cca 16 osob) a sháníme ubytování cca od 26.8. - 30.8. Máte v tomto termínu volno?
Moc děkuji za info, zda je volno.
S pozdravem
K. Magdonová

Want more customers for your business?

JerryRem, 20. 4. 2020 23:29

Hеllо! umustku-hrebecna.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd lеttеr lеgitimаtе wаy?
Wе prоvidе а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding mеssаgе thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

Delivery of your email messages.

Anthonybioto, 14. 3. 2020 18:43

Hi! umustku-hrebecna.cz

Do you know the simplest way to state your products or services? Sending messages using contact forms can allow you to easily enter the markets of any country (full geographical coverage for all countries of the world). The advantage of such a mailing is that the emails which will be sent through it'll find yourself in the mailbox that is intended for such messages. Causing messages using Feedback forms is not blocked by mail systems, which suggests it is sure to reach the recipient. You may be ready to send your provide to potential customers who were previously unavailable because of email filters.
We offer you to check our service for free of charge. We'll send up to 50,000 message for you.
The cost of sending one million messages is us $ 49.

This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
Email - make-success@mail.ru

A new way of advertising.

AveryLoche, 15. 11. 2019 2:52

Hi! umustku-hrebecna.cz

Have you ever heard of sending messages via contact forms?

Imagine that your letter will be readseen by hundreds of thousands of your potential future userscustomers.
Your message will not go to the spam folder because people will send the message to themselves. As an example, we have sent you our suggestion in the same way.

We have a database of more than 35 million sites to which we can send your letter. Sites are sorted by country. Unfortunately, you can only select a country when sending a message.

The price of one million messages 49 USD.
There is a discount program when you purchase more than two million message packages.


Free proof mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

(We also provide other services.
1. Mailing email message to corporate addresses of any country
2. Selling the email database of any country in the world)

This offer is created automatically. Please use the contact details below to contact us.Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
Email - feedbackform@make-success.com

Dotaz na ubytování na Silvestra

Miroslava Vejvodová, 25. 7. 2019 14:43

Dobrý den,
Máte, prosím, ještě volné ubytování na Silvestra? Rádi bychom se ubytovali od pátku 27. prosince do středy 1. ledna. Jsme dvě mladé rodiny z Plzně (čtyři dospělí, jeden třináctiletý chlapec a tři děti do dvou let, miminko bude spát u mámy, pro dvouleté pak všude vozíme postýlky - potřebujeme tedy pět lůžek) a chceme strávit konec roku na sněhu. Kvůli dětem bychom vítáme možnost kuchyňky a sociálního zařízení na pokoji.

Předem díky za reakci, Mirka Vejvodová, 731115230

ubytování únor

Helena Bartulíková, 25. 1. 2019 7:42

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda nemáte volný pokoj s koupelnou pro 2 os. v termínu 15.-17.2.?

Předem děkuji za odpověď.
Helena Bartulíková

skifahren13@gmail.com

Rainer, 20. 8. 2018 21:33

Hallo jirka
Danke für Volleyball
LG von Ines und Rainer